ความเชื่อถือเรื่องพรหมลิขิต ความเชื่อถือและความศรัทธา

ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต เป็นความเชื่อที่มีผู้คนทั่วไปในสมัยก่อนมักมีการพูดถึงเป็นอย่างมาก คุณเคยคิดหรือไม่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นบางอย่างกับท่าน ซึ่งบางเรื่องไม่น่าจะเกิดขึ้นเลย แต่ก็เกิดจนได้ บางทีคนโบราณก็จะมีการโทษว่า คือเรื่องของเวรกกรรมที่ได้เคยทำมาในชาติก่อน จะมีผลให้ชาตินี้มีแต่เรื่องดีหรือว่าไม่ดีเกิดขึ้นอย่างมากกันเลย แต่ทว่าบางครั้งคนรุ่นใหม่เกิดความรู้สึกว่าในดารทำดีหรือว่าทำไม่ดี แต่คนชั่วก็กลับได้ดี หรืออาจเป็นเพราะความบังเอิญที่เกิดขึ้น

 

นับได้ว่า ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต โดยมาก คำสอนทางด้านทางพุทธศาสนาได้มีการสอนไว้ว่า เหตุการณ์บนโลกนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เกิดจากรรมลิขิต ซึ่งบุคคลใดทำความดี และอยู่ในศีลธรรมก็จะส่งผมให้ได้ดี แต่ในทางตรงกันข้ามคนที่ทำชั่วก็จะทำให้ผลกรรมนั้นให้เดือดร้อนตามมาเช่นกัน เพราะฉะนั้น เรื่อเกี่ยวกับพรหมลิขิตนั้นอยู่ที่โชคชะตาของแต่ละบุคคลว่าจะมีการพบเจอกับสิ่งใดมั่ง นั้นก็คือเรื่อง กฎแห่งกรรม ความเชื่อนี้จะเป็นการเชื่อมโยงทางด้านความคิดเข้ากับเรื่องการกระทำที่อยู่ในสมัยนี้นี้ พร้อมกับมีความคาดหวังในอนาคต แต่ในระหว่างที่มีผลในอนาคตก็ยังไม่เกิด แต่บังเอิญเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นมาแทรก ทำให้เหตุการณ์นี้กลายเป็นผลร้ายกันเลย

 

ดังนั้น ความเชื่อเรื่องพรหมลิขิต มักมีความเชื่อกันอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าใครจะมีความเห็นอย่างไรบ้างเข้ากับเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นมา แต่ด้วยคนโบราณก็จะมีความเชื่อในเรื่องนี้อย่างแน่นอน และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นความเชื่อ พร้อมกับความศรัทธาส่วนบุคคลที่มีต่อเรื่องพรหมลิขิต