กรรมวิธีตั้งชื่อลูกให้เป็นมงคลต่อลูกน้อย

บิดามารดาหลากหลายคนมักกำลังหนักใจกับการ ตั้งชื่อลูก ที่มีอยู่อย่างมากมาย คิดไม่ออกว่าจะตั้งชื่อใดที่เป็นมงคลให้กับลูกน้อยของคุณเอง หากพ่อแม่ได้มีการหาข้อมูลมากมาย ก็ย่อมจะรู้กันอย่างแน่นอน หลักภายในการตั้งชื่อลูกน้อย ที่จะเป็นเหตุให้เป็นการเสริมดวงให้เป็นสิริมงคล โดยที่คุณแม่จะต้องมีการติดตามกับข้อมูลหลากหลาย

 
ตั้งชื่อลูก
ถือได้ว่าการตั้งชื่อลูก เป็นเรื่องที่มีความหมายเป็นอย่างมาก จึงต้องมีวิธีการในการตั้งชื่อลูกให้ถูกหลัก ด้วยการยึดหลักข้อมูลกันดังนี้
1.ยึดหลักทางด้านศาสนาพุทธ ในเมื่อคุณเป็นชาวพุทธ เราก็ควรที่จะเอาพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการตั้งชื่อ โดยอาจจะให้พระเป็นผู้ตั้งให้ก็ได้
2.หลักทางโหราศาสตร์ ถอถึงช่วงหลักโหราศาสตร์นั้น ก็จะมีให้คัดเลือกใช้กันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น หลักมหาทักษา หลักเลขศาสตร์ ถ้าได้ลองศึกษาให้ดี ๆ กันก่อน หลังจากนั้นนำไปกับการตั้งชื่อของลูก โดยการให้อาจารย์ดังเป็นผู้ตั้งชื่อให้
3.อักษรมาผสมกับคำ ใครที่ไม่อยากมีความยากลำบาก ก็ควรหาข้อมูล ตำรา และลองนำชื่อของคนในครอบครัว  มาผสมกันก็อาจได้ชื่อลูกที่มีความไพเราะ เนื่องจากชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้นั้น ถือว่าเป็นมงคลกันอยู่แล้ว
 
เพราะฉะนั้นในการ ตั้งชื่อลูก ถ้ามีการตั้งชื่อที่ดูกล้ายสมัย ยาวจนเกินไป หรือว่าออกเสียงยาวเกินไป ก็จำให้เกิดความสับสน  ทางที่ดีก่อนการตั้งชื่อลองทำความเข้าใจให้ดีเสียก่อนจะดีกว่าค่ะ