อังเปา วันตรุษจีน อั่งเปาสีแดงที่ใครต่อใคร ก็ต้องการ

เมื่อถึงช่วงเทศกาลตรุษจีนครั้งใด สิ่งที่ทุกคนพึงกระทำ นั่นก็คือ ถ้าเป็นคนจีน ย่อมต้องทำตามประเพณี และถ้าหากเป็นพุทธศาสนิกชน ค่อนข้างทำบุญตักบาตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้ความสำคัญ กับเทศกาลตรุษจีนในรูปแบบของไทยเช่นเดียวกัน และเมื่อมีการไหว้บรรพบุรุษตามธรรมเนียม อีกหนึ่งสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของตรุษจีน และทุกคนต่างก็อยากจะได้จากผู้ใหญ่ นั่นก็เป็น อังเปา วันตรุษจีน นั่นเอง
 
สำหรับ อังเปา วันตรุษจีน ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของตรุษจีน ซึ่งทุกคนพอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในตรุษจีนของทุกปี จะต้องมี อั่งเปาซองสีแดง ซึ่งถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมจีน โดยที่ผู้ใหญ่ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้ว ยิ่งกว่านั้นยังคงมีอาชีพ มีงานทำ จนมีรายได้แล้ว จำเป็นต้องมอบอังเปา วันตรุษจีน ซองสีแดง ซึ่งในซองจะบรรจุเงินจำนวนหนึ่งเอาไว้ข้างใน จะจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามกำลังและด้วยความเต็มใจจากผู้ให้  ซึ่งอั่งเปาซองสีแดงกลุ่มนี้ จะถูกมอบให้กับน้องๆ ที่มีอายุต่ำกว่าผู้ให้เสมอ หรือกระทั่งเด็ก ๆ ที่ยังไม่ได้ทำงาน พร้อมทั้งมีการกล่าวคำสวัสดีปีใหม่ ไปพร้อม ๆ กับซองอังเปา
 
ด้วยลักษณะของซองอังเปา วันตรุษจีน ที่เป็นสีแดงก็เพราะว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความ โชคดี และสำหรังเงินภายในซองอังเปาส่วนมาก ค่อนข้างมีการกะเกณฑ์จำนวนให้เป็นเลขนำโชคของจีน นั่นก็คือเลข 8 เพื่อความเป็นมงคลให้กับผู้ให้และผู้รับอั่งเปาโดยตรง