Tag: การสวดมนต์

สูตรของคนสมัยก่อนในการสวดมนต์ให้ได้อนิสงค์

การสวดมนต์ เป็นกิจวัตรหนึ่งที่ทุกท่านทางด้านศาสนาบัญญัติให้ทำ เพราะเป็นการทำสมาธิอย่างง่าย ๆ ฤาพระศาสดาคงจะสร้างอุบายเรียกความศรัทธาของลูกศิษย์ศาสนาตัวเอง และที่น่าแปลกใจคือการสืบทอดจากอดีต สู่ปัจจุบัน คนรุ่นใหม่ยังคงสวดมนต์ทุกครั้งที่มีงานมงคล แล้วอยากรู้ไหมว่า การสวดมนต์ คนโบราณมีวิธีในการสวดมนต์ยังไงบ้าง   โดยก่อนอื่น ความเชื่อศรัทธาในการสวดมนต์ บทสวดชินบัญชรเสริมเมตตามหานิยม บทสวดพระพุทธเจ้า พิชิตมารป้องกันอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งเป็นความมั่นคง ในชีวิต ซึ่งก็ต้องขึ้นกับความเชื่อพร้อมทั้งความศรัทธา ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนและคนอื่น ๆ มีความอดทนเพียรสวดมนต์ทุกวันอย่าให้ขาด หรือน้อยขอให้ได้สวด สำหรับคนรุ่นก่อนมีความเชื่อในการสวดมนต์จะกระทำทั้งสวดออกเสียงหรือไม่สวดออกเสียง พนมมือหรือไม่ กระทำตามสะดวก แต่ก็ต้องตั้งนะโมสามจบก่อนเสมอ สวดแบบจดจ่อกับอักขระบทสวด  ควรที่จะมีการจดจำบทสวดที่เป็นสมบัติสมอง… Read more »