Tag: กินเจ

ประเพณีนิยมกินเจ ถือศีลกินผัก

สำหรับช่วงนี้เป็นช่วงที่อยู่ภายในเทศกาล กินเจ ที่ทุกท่านต่างก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เป็นเหตุให้ใคร ๆ ก็รับประทานเจกันมากยิ่งขึ้น จึงทำให้เมื่อได้รับประทานเจก็ต้องงการงดบริโภคเนื้อสัตว์ พร้อมกับก็หันมารับประทานผักกับผลไม้แทน เพื่อส่งผลดีต่อสุขภาพทางด้านร่างกาย เป็นการลดโอกาสในความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือด เบาหวาน และความดันโลหิตสูง กินเจ ซึ่งในเวลาที่รับประทานเจก็ย่อมทำให้สุขภาพดีเช่นกัน   นับได้ว่าการกินเจนั้น เป็นเรื่องที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้คนทั่วไปต่างก็ไม่พลาดกับการรับประทานเจกันเลย สำหรับเทศกาลภายในการถือศีลกินเจ เป็นการใช้โอกาสในการปรับพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย เมื่อทานถูกหลัดโภชนาการที่ครบ 5 หมู่ เมื่อได้รับประทานโปรตีนจากถั่ว เช่น เต้าหู้ โปรตีนเกษตร ที่มีการทำแทนจากเนื้อสัตว์ ที่มีการหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้ง ทอด ที่มีไขมันสูง… Read more »