Tag: ความเชื่อเรื่องสีเหลืองกับเทศกาลกินเจ

ความเชื่อเรื่องสีเหลืองและเทศกาลกินเจ ที่ขณะนี้กำลังเข้าสู่งานเทศกาลกินเจ

ความเชื่อเรื่องสีเหลืองกับเทศกาลกินเจ ที่เป็นสัญญาณหรือว่าเป็นเครื่องแสดงในการกำกับว่าบริเวณนี้มีอาหารกลุ่มนี้กันอีกด้วย ซึ่งจะเกี่ยวข้องประเพณีการกินเจ ที่เป็นสัญลักษณ์พร้อมทั้งเป็นตัวอักษรที่มีสีแดงที่แปลว่า เจบนพื้นที่สีเหลือง ภายในระดับบนธงเล็ก ๆ   โดยผู้ที่มีเชื้อสายชาวจีนโบราณมักจะมีความเชื่อในเรื่องนี้กันมาโดยตลอด ทำให้ในปัจจุบันนี้กลายเป็นสิ่งที่มีความหมายอย่างมาก  ทำให้ผู้คนทั่วไปต่างก็กินเจกันมากยิ่งขึ้น   นับได้ว่าความเชื่อเรื่องสีเหลืองกับเทศกาลกินเจ คือความเชื่อที่น่าสนใจ โดยสีเหลือจะมีความหมายทางด้านจิตวิทยา ที่มีการบ่งบอกถึงความรู้สึกที่เบิกบาน มีความมั่นคง และมีความคิดสร้างสรรค์กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นกระตุ้นให้ความรู้สึกที่มีความสนุกสนาน พร้อมทั้งมีคติความเชื่อทางด้านโบราณที่มีความเชื่อว่าเป็นสีเหลือง คือสีเหลือง เป็นสีตัวแทนที่มีอำนาจ ส่วนสีแดงนั้น มีความหมายทางด้านจิตวิทยา เป็นการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกแบบทะเยอทะยาน พร้อมกับมีการสร้างความเร้าใจ ที่มีความท้าทาย  และเป็นการเสริมเรื่องทางด้านการปฏิบัติทางด้านการงาน พนังงานก็จะบรรลุไปด้วยดี พร้อมกับมีคติความเชื่อของคนจีนกันเลยก็ว่าได้… Read more »