Tag: ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลีสนนราคาถูก กับการเดินทางที่วังเคียงบกกุง

การเดินทางท่องเที่ยวทัวร์เกาหลี นักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาส เดินทางทัวร์เกาหลีราคาถูก คงจะได้เชยชมพระราชวังเคียงบกกุง  ที่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นภายในปี พ.ศ. 1937 โดยชองโดจอน พร้อมทั้งต่อมาได้กลับเป็นพระราชวังหลวง หรือว่าวังหลักมีไว้เพื่อจะสำหรับประทับว่าราชการของกษัตริย์เกาหลีโดยตรง พร้อมกับเหล่าเชื้อพระวงศ์ ของเกาหลีมาโดยตลอด ซึ่งในภายหลังพระราชวังเคียงบกกุง ได้รับการต่อเติมโดยพระเจ้าแทจง พร้อมทั้งพระเจ้าเซจงมหาราช แต่เพื่อในบางส่วน ของพระราชวังนั้น กลับถูกเพลิงเผาวอด ภายในช่วงที่ญี่ปุ่น บุกประเทศเกาหลีซ้ำนั่นเอง   ถึงแม้จะเป็นการเดินทางทัวร์เกาหลีราคาถูก แต่นักท่องเที่ยวจะได้รับสิทธิ์เท่าเทียมกัน ดังนั้น นักท่องเที่ยวถึงแม้จะทำการเดินทางทัวร์เกาหลีราคาถูก นักท่องเที่ยวเอง อาจจะต้องทำการคัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยว ภายในประเทศเกาหลี ที่ตัวเองต้องการจะเดินทางไป… Read more »