Tag: โรคซึมเศร้าหลังคลอดบุตร

โรคซึมเศร้าหลังคลอดบุตร และสัญญาณเตือนที่ท่านเองต้องทราบไว้

โรคซึมเศร้าหลังคลอดบุตร เป็นระยะเวลาที่จะต้องมีการดูแล พร้อมทั้งเป็นเรื่องปกติที่พบกันอยู่บ่อย ๆ ของผู้หญิงหลากหลายคน ภายหลังที่ได้ทำการคลอดเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่คุณเองต้องพยายามทำการศึกษาให้ดีเสียก่อน หลากหลายคนอาจจะมีการสับสนระหว่างอาการซึ่งเศร้าของผู้หญิงหลังคลอด สำหรับอาการซึมเศร้ามักจะทำให้ผู้หญิงหลากหลายคนมักจะรู้สึกไม่มีความสุขกันเลย  เหนื่อยง่าย หลังจากที่ได้ทำการคลอดมาใน 2-3 วันแรก ทำให้เป็นช่วงที่จะต้องดูแลกันเป็นพิเศษกันเลย   นับได้ว่าโรคซึมเศร้าหลังคลอดบุตร เป็นเรื่องที่ทุกคนมักจะมีการพบเจอกันอยู่บ่อย ๆ จึงต้องมีการเตรียมรับมือกับปัญหานั้น ๆ กันอีกด้วย สำหรับสัญญาณของโรคซึมเศร้าหลังจากคลอดแล้ว จะรู้สึกว่ามีความสิ้นหวัง รู้สึกผิดหวัง เหนื่อยล้า และรู้สึกมีความกังวล โดยปกติแล้ว แม่ทุกคนก็จะมีอาการแบบนี้ แต่จะหายไปเอง แต่ถ้าหากว่ายังไม่ดีขึ้นก็คงจะเป็นโรคซึมเศร้าหลังคลอดได้เช่นกัน… Read more »